Czym jest hierarchia potrzeb maslowa?

Wiele osób zastanawia się, czym jest hierarchia potrzeb Maslowa. Może wydawać się, iż każdy człowiek jest nieco inny – często aż tak bardzo różnimy się od siebie, iż staje się to powodem do wszelkich konfliktów czy napięć. Jednakże według Maslowa wszyscy ludzie mają aż pięć takich samych, zasadniczych potrzeb determinujących ich dążenia oraz zachowania.

Co to jest piramida Maslowa?

Należy pamiętać, że piramida Maslowa, inaczej piramida potrzeb, jest najbardziej znaną teorią, która dotyczy zagadnienia potrzeb, a także motywacji, które kierują ludzkim zachowaniem. Warto podkreślić, że Abraham Maslow był amerykańskim psychologiem, który w 1943 roku na podstawie swych badań sklasyfikował oraz podzielił wszystkie potrzeby każdego człowieka na pięć grup. Według jego twierdzeń, realizacja tych potrzeb stanowi główną motywację do działania, a także rozwoju osobowego. Ponadto potrzeby Maslowa dzielone są na te niższego oraz wyższego rzędu.

Hierarchia potrzeb Maslowa

Do podstawowych potrzeb Maslowa zaliczane są potrzeby związane bezpośrednio z odpowiednim funkcjonowaniem organizmu, czyli potrzeby fizjologiczne. Zalicza się do nich potrzebę picia oraz jedzenia, snu, odpoczynku, prokreacji, a także posiadania odzieży, własnego mieszkania i tak dalej. Warto podkreślić, że potrzeby niższego rzędu muszą być zaspokajane w pierwszej kolejności, bowiem są konieczne do biologicznego przetrwania człowieka. Ponadto realizacja potrzeb z wyższych poziomów będzie możliwa tylko po zaspokojeniu potrzeb, które dotyczą niższego rzędu. Jeżeli jest ona zagrożona, to człowiek zawsze będzie usilnie walczyć o jej zaspokojenie, nie przechodząc do realizacji kolejnych potrzeb. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że każda zaspokajana potrzeba niższa stwarza szansę do realizacji następnej, która znajduje się wyżej w hierarchii Maslowa. Dzięki piramidzie Maslowa można wyjaśnić, dlaczego np. niektórzy ludzie bez pracy nie podejmują żądnych kroków w celu osiągania samorealizacji – nie interesują się sztuką czy nauką. Należy podkreślić, że piramida Maslowa jest bardzo szeroko wykorzystywana w różnych dziedzinach, m.in. w edukowania młodzieży oraz dzieci przez psychologów, pracodawców bądź psychoterapeutów. Dobrym przykładem jest to, że pracownik nie będzie w stanie wykonywać swych obowiązków w wydajny sposób bez prawidłowego zaspokojenia jego potrzeb fizjologicznych. Ponadto pracodawca jeśli zapewni odpowiednie warunki pracy, wszelkie świadczenia socjalne, to wpłynie skutecznie na jego wydajność, a także motywację do pracy.

Przeczytaj więcej na news-serwis.pl