KULTURA 2.0 | DOŚĆ!

 

Przyszłość nastała i przytłacza nas petabajtami danych – w tym roku festiwal „Kultura 2.0” porusza problematykę nadmiarowości kultury.

Cyfrowa kultura, z jej łatwością do powielania się, to przepastne archiwum treści dostępnych dla każdego. Każdego, kto potrafi przebić się przez gąszcz zasobów, wyszukiwać po „odpowiednich” hasłach, oceniać atrybuty danego zasobu i znaleźć na to wszystko czas. Kiedyś wyręczyłby nas redaktor, bądź kurator. Ta wolność dostępu i wyboru ma swoje konsekwencje i dotyczy także muzeów, archiwów, galerii i bibliotek, które mierzą się z zadaniem udostępniania zasobów online w taki sposób, aby odpowiadały one oczekiwaniom współczesnego odbiorcy kultury – „produsera” (z połączenia angielskich słów „producer” – producent, i „user” – użytkownik), jak nazwał go Axel Bruns.

Tegoroczna edycja „Kultury 2.0” zadaje pytanie o sposoby radzenia sobie z nadmiarem, prezentuje bądź realizuje ciekawe przykłady udostępniania treści od muzyki po przepis na uprawę hydroponiczną i poddaje pod krytyczną refleksję kwestię źródła nadmiaru. Cykl „Kultura 2.0” realizowany jest od 2006 roku – nasze tegoroczne przekorne „DOŚĆ!” symbolizuje także moment metarefleksji nad samym pojęciem „kultura 2.0”, którego nie da się już rozpatrywać w oderwaniu od innych działań w sferze kultury, jak pisał Mirek Filiciak.

Festiwal rozpoczniemy od części konferencyjnej 11 października 2013, w której chcemy postawić pytanie: digitalizacja i co dalej? Odbędzie się dyskusja wokół filozoficznego i historycznego aspektu budowania archiwów i baz danych. Jaki obraz świata, naszej epoki wyłania się z tych zasobów, ich kształtu, sposobu zarządzania pamięcią? Gdzie są granice archiwizacji? Czy cywilizacja potrzebuje petabajtów zarchiwizowanych danych? Szczególnie archiwizacja sztuk performatywnych wydaje się być problematyczna i niezgodna z samą ideą performansu – jak zachować bowiem doświadczenie unikalne, uwarunkowane konkretnym miejscem i czasem?

Przyjrzymy się najnowszym przykładom projektów udostępniających treści archiwalne i temu, jak definiowany jest w nich użytkownik. Na pytania o sposób, w jaki użytkownik „doświadcza” treści i w jaki sposób efektywnie należy je kontekstualizować, odpowiedzą eksperci wywodzący się z obszarów neuropsychologii, neuromarketingu oraz badań user experience.

Konferencyjna część festiwalu kierowana jest do pracowników instytucji kultury, organizacji pozarządowych, twórców, kuratorów, badaczy i wszystkich innych zainteresowanych dostępem do kultury.

Udostępnianie to nie tylko wpuszczanie treści w obieg, ale również jakość rejestracji spektaklu czy redakcji tekstu. Program muzyczny festiwalu będzie obejmował koncert i jego rejestrację przez Otwartą Scenę – ciekawą propozycję udostępniania i promowania polskiej muzyki alternatywnej. Rejestracje te pozwalają uchwycić unikalny, często intymny moment w sali prób, czy w studio.

Od 2010 roku ważnym elementem „Kultury 2.0” jest wystawa tzw. „sztuki nowych mediów”. W tym roku wystawa dotyczyć będzie nadmiaru kultury i sztuki – być może zupełnie podważając tezę o nadmiarze i przenosząc punkt ciężkości na rolę interfejsów w naszym postrzeganiu kultury. Pokażemy projekty z nurtu banków czasu i do-it-yourself , a także zaprezentujemy oprogramowanie służące muzykom w grze improwizowanej.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


KONFERENCJA I KONCERT

11  12 października 2013

Klub Basen, ul. Konopnickiej 6, Warszawa

WYSTAWA

22 października  11 listopada 2013

Galeria Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15, Warszawa